top of page
dementie-80x80.png

EDOMAH / Dementie

EDOMAH staat voor: ‘Ergotherapie bij mensen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis’. Een persoon met dementie ervaart steeds meer uitdagingen bij de dagelijkse activiteiten. Ergotherapie helpt hierbij en richt zich op het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen op het gebied van wonen, (vrijwilligers)werk en vrije tijd.

 

Dementie veroorzaakt stoornissen in het geheugen, gedragsproblemen, verlies van initiatief, verlies van onafhankelijk functioneren in dagelijkse activiteiten en verlies van deelname aan sociale activiteiten. Deze problemen zorgen voor een verminderde kwaliteit van leven.

Sadik_ergotherapie-02-scaled475d.jpg

Ergotherapie Sadik en Edomah

Als de persoon met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van de mantelzorger zijn of haar dagelijkse activiteiten uit te voeren, doet dit een groot beroep op de vaardigheden van de mantelzorger. Door deze toenemende druk kan een mantelzorger gevoelens van hulpeloosheid en sociale isolatie ervaren.

 

Ergotherapie Sadik is gespecialiseerd EDOMAH therapeut en is aangesloten bij het nationale EDOMAH netwerk.
Lees 
hier meer over EDOMAH. Tijdens de behandeling streven we ernaar de volgende resultaten te behalen met de cliënt en zijn of haar verzorger(s):

 

  • dagelijkse bezigheden zelfstandig uitvoeren;

  • een actievere lichaam en geest;

  • minder behoefte aan hulp;

  • meer tevredenheid gedurende de dag;

  • meer plezier in de activiteiten omdat deze als minder uitdagend worden ervaren.

 

Het effect voor de mantelzorger is daarbij dat:

 

  • hij/zij minder belasting ervaart;

  • durft meer los te laten;

  • ervaart een betere kwaliteit van leven door teruggekregen autonomie.

Logo_Edomah_RGB-300x96.jpg

AFSPRAAK MAKEN

Ergotherapie Sadik is gespecialiseerd in EDOMAH en kijkt uit naar een passende behandeling voor iedere cliënt. Meer informatie? Maak gerust eens kennis met ons door een afspraak te plannen via het patiëntenportaal.

bottom of page