top of page
human-body-80x80.png

Oncologie

Veel cliënten met kanker ervaren problemen in het dagelijks leven door bijvoorbeeld vermoeidheid, cognitieve problemen, pijn of een verminderde mobiliteit.

 

Ergotherapie kan in elke fase van de behandeling wat betekenen voor de cliënt en zijn/haar naasten. Hierin wordt bekeken waar op dit moment de belangrijkste vraag ligt voor de cliënt in het dagelijks leven. In bepaalde stadiums zijn concrete oplossingen mogelijk met tips en adviezen en soms gaat het om het dragelijker maken van de ziekte.

 

Ergotherapie richt zich op het zo comfortabel en zelfstandig mogelijk de dag indelen.

Sadik_ergotherapie-02-scaled475d.jpg

Wat kan de Ergotherapeut betekenen?

De ergotherapeut inventariseert samen met de cliënt en naasten welke beperkingen er zijn, waar de wensen/behoeften liggen en brengt dagelijkse activiteiten in kaart.

 

Ergotherapeutische aandachtspunten zijn:
– Inzet van aanpassingen en hulpmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede zit/lig comfort en het maken van transfers.
– Kwaliteit van leven verbeteren. Een voorbeeld hiervan is dat vele cliënten het belangrijk vinden om zoveel mogelijk de zelfstandigheid te behouden. Een ergotherapeut helpt bij het aanleren van zelfstandigheid op verschillende vlakken.
– Een balans vinden tussen belasting en belastbaarheid ondanks verminderde conditie of energie, met als doel om aan betekenisvolle activiteiten toe te komen.


– Cognitietraining
– Activiteiten op een andere manier uitvoeren. Activiteiten in deelstappen gedurende de dag uitvoeren of zittend in plaats van staand koken.
– Ondersteuning in overbelasting van de mantelzorger. Wanneer de mantelzorger/thuiszorg problemen ervaart in het begeleiden van de cliënt kan ergotherapie ingeschakeld worden..

pexels-cottonbro-studio-7086032-scaled.jpg

ERGOTHERAPIE IN VERSCHILLENDE FASES VAN DE BEHANDELING

Curatieve fase
In deze fase denkt de ergotherapeut mee in een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, manieren hoe de pijn verlicht kan worden of het omgaan met vermoeidheidsklachten.

 

Palliatieve fase
In deze fase is de kwaliteit van leven erg belangrijk. De ergotherapeut biedt ondersteuning in het maken van een plan van aanpak waarin staat welke activiteiten de cliënt graag wil doen en hoe zij dit zo optimaal mogelijk kunnen doen. Tevens kan de ergotherapeut in deze fase ondersteuning aan de mantelzorgers bieden om ervoor te zorgen dat hij/zij niet overbelast raakt.


Terminale fase
In de terminale fase worden cliënten vaak minder mobiel. De ergotherapeut kan hierin advies geven over een comfortabele zit/lighouding of andere hulpmiddelen.

 

Herstel
De ergotherapeut kijkt samen met de cliënt waar zijn/haar doelen liggen en hoe deze te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op conditieopbouw of begeleiding in de terugkeer naar werk.

bottom of page